Print

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengeluaran dan Operasi) Dengan Kepujian

Written by strr. Posted in Program

 
 • OBJEKTIF

  Objektif Pendidikan Program adalah untuk melahirkan Pengurus Teknologi  Pengeluaran dan Operasi yang:

   

  • Kreatif, inovatif dan kompeten serta mampu mengaplikasi, meneroka dan menerajui pengurusan teknologi selaras dengan keperluan pembangunan dan teknologi negara.
  • Dapat mengintegrasikan disiplin-disiplin pengurusan, teknologi kejuruteraan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta matematik dan sains.
  • Mampu berkomunikasi dengan berkesan.
  • Dapat mengurus maklumat berkaitan dengan bidangnya.
  • Bersahsiah, bertanggungjawab dan beretika profesional.
  • Peka kepada tanggungjawab negara, masayarakat dan persekitaran sebagai warganegara yang baik.

  TEMPOH PENGAJIAN

  • 8 Semester

  MOD PENGAJIAN

  • Sepenuh Masa
 • Dasar kemasukan bagi mengikuti kursus di fakulti ini berasaskan :

   

  1.  Calon lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

   

  • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
  • KEPERLUAN KHAS PROGRAM

   

          ~ Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam
              mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:
              * Biologi / Fizik / Kimia / Ekonomi / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan

               dan
              * Matematik di peringkat STPM; atau mendapat sekurang-kurangnya  GRED 6C pada
                
  peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik Tambahan

   

          dan

   

          ~ Menendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
            * Bahasa Inggeris

   

          dan

   

          ~ Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

   

   
  2.  Lepasan Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia / Asasi Sains UM /
       Asasi Undang-Undang     

   

  • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
  • KEPERLUAN KHAS PROGRAM

   

          ~ Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam
              mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:
              * Biologi / Fizik / Kimia / Ekonomi / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan

               dan
              * Matematik di peringkat Matrikulasi; atau mendapat sekurang-kurangnya  GRED 6C pada
                
  peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik Tambahan

   

          dan

   

          ~ Menendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
            * Bahasa Inggeris

   

          dan

   

          ~ Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

   


  3.  Lepasan Diploma atau setaraf

   

  • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
  • KEPERLUAN KHAS PROGRAM

   

          ~ Memiliki kelayakan Diploma berkaitan atau kelulusan lain dengan mendapat sekurang-
             kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari mana-mana Institut Pendidikan
             Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
             Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA
              
                (Kelompok diploma : Diploma Pengurusan Teknologi,
                                             Diploma
  Pengurusan Perniagaan,
                                             Diploma Perakaunan,

                                             Diploma Kewangan dan
                                             Diploma Kejuruteraan Mekanikal      )

   

          atau

   

          ~ Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK 2.50 tetapi mempunyai pengalaman
             bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.
           

   

          atau

   

          ~ Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

   

          Nota:-

   

          Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk pengecualian kredit mengikut
          kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti

 • yuran fptp 2013

 • Graduan bagi program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengeluaran dan Operasi) dengan Kepujian yang ditawarkan dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membolehkan mereka menceburi bidang kerjaya seperti Penolong Pengurus, Eksekutif Pentadbiran, Eksekutif Pelaburan, Pengurus Projek, Eksekutif Pembelian, Eksekutif Pemasaran, Pengurus Operasi, Eksekutif Kawalan Kualiti dan Ahli Akademik.

 • Penawaran / Iklan pada 19 Januari 2014 

  Tempoh pemohonan: Jan hingga April 2014 

  Kemasukan pelajar Semester I 2014/2015 (September 2014)  

  Diselaraskan oleh Kementerian Pendididikan Malaysia secara online di http://www.moe.gov.my  .  

  Iklan tawaran kemasukan juga disiarkan dalam akhbar-akhbar utama tempatan. 

  Keputusan: 12 Ogos 2014 (semakan online UPU  dan Web UTHM

   Daftar masuk: 1 September 2014 

 

 


 

SILA HUBUNGI
Dr Eta Bt Wahab
Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan
Telefon:- 07 -453 3802
Fax      :- 07 -453 3833
emel    :- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Continuing Education Centre  UTHM Holdings  JKP UTHM  Campus Interactive TV (Video on Demand/Live Broadcast/Online Radio)  Perkhidmatan SMS UTHM  Perolehan Tender & Sebutharga  Proforma  Laman Web Versi Mobile  Muat Turun Borang