Print

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah dengan Kepujian

Written by Super User. Posted in Program

 • OBJEKTIF

  Objektif Pendidikan Program adalah untuk melahirkan Pengurus Teknologi  Pengeluaran dan Operasi yang:

   

  • Kreatif, inovatif dan kompeten serta mampu mengaplikasi, meneroka dan menerajui pengurusan teknologi selaras dengan keperluan pembangunan dan teknologi negara.
  • Dapat mengintegrasikan disiplin-disiplin pengurusan, teknologi kejuruteraan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta matematik dan sains.
  • Mampu berkomunikasi dengan berkesan.
  • Dapat mengurus maklumat berkaitan dengan bidangnya.
  • Bersahsiah, bertanggungjawab dan beretika profesional.
  • Peka kepada tanggungjawab negara, masayarakat dan persekitaran sebagai warganegara yang baik.

  TEMPOH PENGAJIAN

  • 8 Semester

  MOD PENGAJIAN

  • Sepenuh Masa • Dasar kemasukan bagi mengikuti kursus di fakulti ini berasaskan :

  1.  Calon lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

  • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
  • KEPERLUAN KHAS PROGRAM

          ~ Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam
              mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:
              *  Ekonomi / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan
  / Geografi / Matematik

             

          dan

          ~ Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
            * Bahasa Inggeris

          dan

          ~ Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

   
  2.  Lepasan Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia / Asasi Sains UM /
      
  Asasi Undang-Undang     

  • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
  • KEPERLUAN KHAS PROGRAM

          ~ Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam
              mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:
              *  Ekonomi / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan
  / Geografi / Matematik

         

           dan

          ~ Menendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
            * Bahasa Inggeris

          dan

          ~ Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.


  3.  Lepasan Diploma atau setaraf

  • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
  • KEPERLUAN KHAS PROGRAM

          ~ Memiliki kelayakan Diploma berkaitan atau kelulusan lain dengan mendapat sekurang-
             kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari mana-mana Institut Pendidikan
             Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
             Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA
              
                (Kelompok diploma : Diploma Penilaian; dan
                                             Diploma
  Pengurusan Harta Tanah)

          atau

          ~ Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK 2.50 tetapi mempunyai pengalaman
             bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.
           

          atau

          ~ Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

          Nota:-

          Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk pengecualian kredit mengikut
          kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti

 •  

  yuran fptp 2013

  ### TEST GUNA IFRAME

 • Graduan mempunyai peluang yang luas dalam bidang penilaian harta tanah terutamanya sebagai eksekutif penilaian di firma-firma swasta di luar dan di dalam negara dan juga sebagai pegawai penilai di sektor kerajaan yang berkaitan seperti di Jabatan Penilaian dan Pentaksiran Harta (JPPH), Institut Penilaian Negara (INSPEN) dan juga Pihak Berkuasa Tempatan di seluruh negara. Graduan yang berminat dengan bidang penyelidikan sentiasa mempunyai peluang untuk meneruskan kerjaya di bawah bidang berkenaan yang berkaitan dengan pelbagai sektor harta tanah sebagai pegawai penyelidik badan kerajaan terutamanya di National Property Information Centre (NAPIC). Namun, graduan juga boleh berkhidmat dengan mana-mana institusi yang menjalankan penyelidikan sains sosial.Graduan yang meminati bidang perniagaan boleh mencari peluang perniagaan sebagai usaha menjana peluang pekerjaan kepada graduan yang lain. Akhir sekali graduan yang mahu menceburkan diri dalam bidang pengajaran boleh menjawat jawatan tutor di institusi pengajian tinggi dan juga layak untuk menyambung pengajian di peringkat pasca-ijazah sama ada di dalam atau di luar negara sekiranya memiliki keputusan akademik yang cemerlang.

 • Penawaran / Iklan pada 19 Januari 2014 

  Tempoh pemohonan: Jan hingga April 2014 

  Kemasukan pelajar Semester I 2014/2015 (September 2014)  

  Diselaraskan oleh Kementerian Pendididikan Malaysia secara online di http://www.moe.gov.my  .  

  Iklan tawaran kemasukan juga disiarkan dalam akhbar-akhbar utama tempatan. 

  Keputusan: 12 Ogos 2014 (semakan online UPU  dan Web UTHM

   Daftar masuk: 1 September 2014 


 

SILA HUBUNGI
Dr Eta Bt Wahab
Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan
Telefon:- 07 -453 3802
Fax      :- 07 -453 3833
emel    :- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Continuing Education Centre  UTHM Holdings  JKP UTHM  Campus Interactive TV (Video on Demand/Live Broadcast/Online Radio)  Perkhidmatan SMS UTHM  Perolehan Tender & Sebutharga  Proforma  Laman Web Versi Mobile  Muat Turun Borang