Print

Doktor Falsafah Pengurusan Harta Tanah dan Fasiliti (penyelidikan)

Written by Super User. Posted in Program

 •  MOD PENGAJIAN

  Pengajian ini adalah berasaskan sepenuhnya kepada penyelidikan. Pada setiap semester pelajar perlu mendaftar satu matapelajaran utama iaitu penyelidikan di samping matapelajaran umum universiti dan pra-syarat sekiranya diperlukan. Pencapaian akademik akan dinilai dalam bentuk laporan kemajuan bagi setiap semester berkenaan.

  TEMPOH PENGAJIAN

   

  Sepenuh masa : 6 - 14 semester
  Separuh masa  : 8 - 18 semester •  

  ~ Ijazah Sarjana dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian  
      tinggi yang diiktiraf oleh Senat;

  ~ Kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman
     yang diiktiraf oleh Senat;

  ~ Kelulusan Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian yang cemerlang dari Universiti Tun Hussein Onn
     Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat;

  ~ Kelayakan Lain Yang Boleh Dipertimbangkan:
     Berkelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang lain tetapi mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam     bidang berkaitan.

  ~ Kelayakan Minimum Bahasa Inggeris:
     MUET Band 3 atau
     TOEFL 500 atau
     IELTS 5.0

 •  

  yuran phd separuh masa

  yuran phd sepenuh masa

 •  

  Graduan Fakulti ini berpeluang mendapat perkerjaan sebagai tenaga kerja profesional / eksekutif  di sektor awam dan swasta dalam bidang-bidang pengurusan teknologi industri, pembuatan, perniagaan, penilaian harta tanah/ harta / aset, pengurusan harta tanah, pengurusan fasiliti, pemaju projek, pembinaan, dan sebagainya

 • CARA MEMOHON

  Borang kemasukan boleh didapati secara muat turun atau dibeli terus di kaunter Pusat Pengajian Siswazah UTHM pada harga RM 5.00 seunit. Permohonan menerusi pos hendaklah di buat dengan disertakan wang pos sebanyak RM 10.00 bagi pemohon tempatan dan RM 30.00 bagi pemohon antarabangsa dalam bentuk wang pos atau kiriman wang atas nama Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Sertakan sampul surat beralamat sendiri bersaiz 28cm X 34cm, bersetem RM 2.00 dan dialamatkan kepada  :

  Dekan,
  Pusat Pengajian Siswazah,
  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
  86400 Parit Raja, 
  Batu Pahat, Johor.

  Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup permohonan dikira gagal. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan menerusi talian telefon : 07-4537757 / 7903 atau fax : 07-4536111 atau emel kepada : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." data-mce-href="mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." data-mce-href="mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

SILA HUBUNGI
Prof. Madya Dr. Nor Hazana binti Abdullah
Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan
Telefon:- 07 -453 3803
Fax      :- 07 -453 3833
emel    :- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Continuing Education Centre  UTHM Holdings  JKP UTHM  Campus Interactive TV (Video on Demand/Live Broadcast/Online Radio)  Perkhidmatan SMS UTHM  Perolehan Tender & Sebutharga  Proforma  Laman Web Versi Mobile  Muat Turun Borang