Print

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

Written by Super User. Posted in Program

 • Objektif Pendidikan Program adalah untuk melahirkan Pengurus Teknologi  yang:

  • Kreatif, inovatif dan kompeten serta mampu mengaplikasi, meneroka dan menerajui pengurusan teknologi selaras dengan keperluan pembangunan dan teknologi negara.
  • Dapat mengintegrasikan disiplin-disiplin pengurusan, teknologi kejuruteraan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta matematik dan sains.
  • Mampu berkomunikasi dengan berkesan.
  • Dapat mengurus maklumat berkaitan dengan bidangnya.
  • Bersahsiah, bertanggungjawab dan beretika profesional.
  • Peka kepada tanggungjawab negara, masayarakat dan persekitaran sebagai warganegara yang baik
  TEMPOH PENGAJIAN
  • 8 Semester

  MOD PENGAJIAN

  • Sepenuh Masa   • Kategori Sains
    Lepasan STPM

    Kelayakan Minimum

     

    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

    dan

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

    • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

     dan
    • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

     

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

    • Mathematics M/ Mathematics T/ Further Mathematics / Ekonomi/ Pengajian Perniagaan/ Perakaunan

    dan 

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

    •  Bahasa Inggeris

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET)

    Dan

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

   • Kategori Sastera
    Lepasan STPM


    Kelayakan Minimum


    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

    dan

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

    • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

     dan
    • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).


     MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

    • Mathematics M/Mathematic T/Futher Mathematics/Ekonomi/Pengajian Perniagaan/ Perakaunan

    dan 

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

    • Bahasa Inggeris

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET)

    dan

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

   • Kategori Sains
    Lepasan MATRIKULASI


    Kelayakan Minimum


    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

    dan

    Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut :

    • Mathematics/ Biology/ Physics/ Chemistry

    dan 

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

    • Bahasa Inggeris

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

    dan

     

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

   • Kategori PERAKAUNAN
    Lepasan MATRIKULASI

     

    Kelayakan Minimum

    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

    dan

    Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut :

    •  Mathematics/ Ekonomi /Pengurusan Perniagaan/ Perakaunan

    dan 

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

     

    • Bahasa Inggeris

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

    dan

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

   • Kategori Sains
    Lepasan DIPLOMA
     

    Kelayakan Minimum

    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

    Dan

    Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

    Atau

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

    Atau

    Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00;

    Atau

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;

    Dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

    Dan

    Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

    • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
    • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
    • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
    • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
    • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
    • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
    • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
    • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
    • Salinan sijil MUET;
    • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
    • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

     

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Memiliki kelayakan Diploma berkaitan atau kelulusan lain  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari mana-mana Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA.

    Kelompok Diploma untuk Program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

    • Diploma Pengurusan Perniagaan
    • Diploma Perakaunan
    • Diploma Pengurusan Kewangan
    • Diploma Kejuruteraan
    • Diploma Teknologi Kejuruteraan

    atau

    Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK 2.50 tetapi mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

    •  Bahasa Inggeris

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

    dan

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

    Nota:

    Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.

   • Kategori SASTERA
    Lepasan DIPLOMA

     

    Kelayakan Minimum


    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

    dan

    Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

    atau

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

    atau

    Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00;

    atau

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

    dan

    Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

    • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
    • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
    • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
    • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
    • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
    • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
    • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
    • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
    • Salinan sijil MUET;
    • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
    • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Memiliki kelayakan Diploma berkaitan atau kelulusan lain  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari mana-mana Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA.

    Kelompok Diploma untuk Program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

    • Diploma Pengurusan Teknologi
    • Diploma Pengurusan Perniagaan
    • Diploma Perakaunan
    • Diploma Pengurusan Kewangan
    • Diploma Kejuruteraan
    • Diploma Teknologi Kejuruteraan

    Atau

    Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK 2.50 tetapi mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

    • Bahasa Inggeris

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

    dan

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

    Nota:

    Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.

  • SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
   download

 • IFRAME Function- Akan berlaku perubahan data di sini jika  berlaku perubahan data di web bendahari

 • Graduan bagi program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi  dengan Kepujian yang ditawarkan dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membolehkan mereka menceburi bidang kerjaya seperti Penolong Pengurus, Eksekutif Pentadbiran, Eksekutif Pelaburan, Pengurus Projek, Eksekutif Pembelian, Eksekutif Pemasaran, Pengurus Operasi, Eksekutif Kawalan Kualiti dan Ahli Akademik.

 • Penawaran / Iklan pada  Januari 2016
  Tempoh permohonan: Jan hingga April 2016
  Kemasukan pelajar Semester I 2016/2017 (September 2016)
  Diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia secara online di http://www.mohe.gov.my/  .  
  Iklan tawaran kemasukan juga disiarkan dalam akhbar-akhbar utama tempatan. 
  Keputusan:  Ogos 2016 (semakan online UPU  dan Web UTHM
  Daftar masuk: September 2016

 


 

 

SILA HUBUNGI
Dr.Shafie bin Mohamed Zabri
Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan
Telefon:- 07 -453 3802
Fax      :- 07 -453 3833
emel    :- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Continuing Education Centre  UTHM Holdings  JKP UTHM  Campus Interactive TV (Video on Demand/Live Broadcast/Online Radio)  Perkhidmatan SMS UTHM  Perolehan Tender & Sebutharga  Proforma  Laman Web Versi Mobile  Muat Turun Borang