Print

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah dengan Kepujian

Written by Super User. Posted in Program

 • OBJEKTIF

  Objektif Pendidikan Program adalah untuk Melahirkan graduan yang kompeten dalam bidang harta tanah selari dengan keperluan semasa industri ini:

   

  • Kreatif, inovatif dan kompeten serta mampu mengaplikasi, meneroka dan menerajui pengurusan teknologi selaras dengan keperluan pembangunan dan teknologi negara.
  • Dapat mengintegrasikan disiplin-disiplin pengurusan, teknologi kejuruteraan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta matematik dan sains.
  • Mampu berkomunikasi dengan berkesan.
  • Dapat mengurus maklumat berkaitan dengan bidangnya.
  • Bersahsiah, bertanggungjawab dan beretika profesional.
  • Peka kepada tanggungjawab negara, masayarakat dan persekitaran sebagai warganegara yang baik.

  TEMPOH PENGAJIAN

  • 8 Semester

  MOD PENGAJIAN

  • Sepenuh Masa   • Kategori Sains
    Lepasan STPM

    Kelayakan Minimum

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.
    dan
    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:
    • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;
     dan
    • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain
    dan
    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

    • Mathematics M/ Mathematics T/ Further Mathematics / Ekonomi/ Pengajian Perniagaan/ Perakaunan/Geografi

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

    • Bahasa Inggeris 

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET)

    dan

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.


   • Kategori Sastera
    Lepasan STPM


    Kelayakan Minimum

    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

    dan
    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:
    • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;
     dan
    • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain
    dan
    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

    • Mathematics M/ Mathematics T/ Further Mathematics / Ekonomi/ Pengajian Perniagaan/ Perakaunan/Geografi

    dan 

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

    • Bahasa Inggeris

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET)

    dan

     Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

   • Kategori Sains
    Lepasan MATRIKULASI


    Kelayakan Minimum


    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

    dan

    Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut : 
    • Mathematics/ Biology/ Physics/ Chemistry
    dan 

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :
    • Bahasa Inggeris
    dan

     Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

                                                                                                                        dan
     

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.
   • Kategori PERAKAUNAN
    Lepasan MATRIKULASI

     

    Kelayakan Minimum

    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

    dan

    Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut : 

    •  Mathematics/ Ekonomi /Pengurusan Perniagaan/ Perakaunan

    dan 

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut : 

    • Bahasa Inggeris 

    Dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

     Dan

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.


   • Kategori Sains
    Lepasan DIPLOMA
     

    Kelayakan Minimum

    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

    Dan

    Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

    Atau

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

    Atau

    Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00;

    Atau

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;

    Dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

    Dan

    Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

    • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
    • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
    • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
    • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
    • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
    • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
    • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
    • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
    • Salinan sijil MUET;
    • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
    • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

     

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Memiliki kelayakan Diploma berkaitan atau kelulusan lain  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari mana-mana Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA.

    Kelompok Diploma untuk Program Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah Dengan Kepujian

    • Diploma Penilaian
    • Diploma Pengurusan Harta Tanah

    atau

    Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK 2.50 tetapi mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

    • Bahasa Inggeris

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

    dan

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

    Nota:

    Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.

   • Kategori SASTERA
    Lepasan DIPLOMA

     

    Kelayakan Minimum

    SYARAT AM UNIVERSITI

    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

    dan

    Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

    atau

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

    atau

    Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00;

    atau

    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

    dan

    Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

    • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
    • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
    • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
    • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
    • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
    • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
    • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
    • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
    • Salinan sijil MUET;
    • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
    • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

    MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
    DAN
    SYARAT KHAS PROGRAM

    Memiliki kelayakan Diploma berkaitan atau kelulusan lain  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari mana-mana Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA.

    Kelompok Diploma untuk Program Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah Dengan Kepujian

    1. lDiploma Penilaian
    2. lDiploma Pengurusan Harta Tanah

    atau

    Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK 2.50 tetapi mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

    1. lBahasa Inggeris

    dan

    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

    dan

    Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

    Nota:

    Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.

  • SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH DENGAN KEPUJIAN download

 • IFRAME Function- Akan berlaku perubahan data di sini jika  berlaku perubahan data di web bendahari

 • Graduan mempunyai peluang yang luas dalam bidang penilaian harta tanah terutamanya sebagai eksekutif penilaian di firma-firma swasta di luar dan di dalam negara dan juga sebagai pegawai penilai di sektor kerajaan yang berkaitan seperti di Jabatan Penilaian dan Pentaksiran Harta (JPPH), Institut Penilaian Negara (INSPEN) dan juga Pihak Berkuasa Tempatan di seluruh negara. Graduan yang berminat dengan bidang penyelidikan sentiasa mempunyai peluang untuk meneruskan kerjaya di bawah bidang berkenaan yang berkaitan dengan pelbagai sektor harta tanah sebagai pegawai penyelidik badan kerajaan terutamanya di National Property Information Centre (NAPIC). Namun, graduan juga boleh berkhidmat dengan mana-mana institusi yang menjalankan penyelidikan sains sosial.Graduan yang meminati bidang perniagaan boleh mencari peluang perniagaan sebagai usaha menjana peluang pekerjaan kepada graduan yang lain. Akhir sekali graduan yang mahu menceburkan diri dalam bidang pengajaran boleh menjawat jawatan tutor di institusi pengajian tinggi dan juga layak untuk menyambung pengajian di peringkat pasca-ijazah sama ada di dalam atau di luar negara sekiranya memiliki keputusan akademik yang cemerlang.

 • Penawaran / Iklan pada 2016
  Tempoh permohonan: Jan hingga April 2016
  Kemasukan pelajar Semester I 2016/2017 (September 2016)  
  Diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia secara online di http://www.mohe.gov.my/  .  
  Iklan tawaran kemasukan juga disiarkan dalam akhbar-akhbar utama tempatan. 
  Keputusan:  Ogos 2016 (semakan online UPU  dan Web UTHM
  Daftar masuk:  September 2014 


 

SILA HUBUNGI
Dr Shafie bin Mohamed Zabri
Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan
Telefon:- 07 -453 3802
Fax      :- 07 -453 3833
emel    :- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Continuing Education Centre  UTHM Holdings  JKP UTHM  Campus Interactive TV (Video on Demand/Live Broadcast/Online Radio)  Perkhidmatan SMS UTHM  Perolehan Tender & Sebutharga  Proforma  Laman Web Versi Mobile  Muat Turun Borang